ประกาศ !!

posted on 20 Dec 2013 12:37 by decibelperoxide

                                                             ประกาศ !!

 

       สามารถติดตามและใช้งานบทสรุปผลงานต่อๆไปได้ที่ Blog ใหม่คือที่ 

                      decibelperoxide.blogspot.com

        โดยบทสรุปเก่าที่เคยทำไว้ก็สามารถใช้งานได้ที่ Exteen นี้ได้เหมือนเดิม

                               

                                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                Decibel per – oxide