ประกาศ !!

posted on 20 Dec 2013 12:37 by decibelperoxide

                                                 ประกาศ !!

 

 

เนื่องจาก ความไม่เอาไหน ของ Blog Exteen ในปัจจุบันที่ใช้งานอยู่นั้น ไม่มีความแน่นอน เสียบ่อย และสร้างความหงุดหงิดในการใช้งานแต่ละครั้งค่อนข้างสูง ที่สำคัญคือ Exteen ไม่เคยปรับปรุงอะไรขึ้นให้ดีกว่าเดิมเลยในเวลาเกือบปีทีเกิดปัญหา ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของข้อมูลในบทสรุปของผมให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ผมจึงตัดสินใจย้ายการลงผลงานต่อๆไปทั้งหมดไปที่ ที่ทำการใหม่ Blog ใหม่ที่ใช้งานง่าย สะดวก และมีความมั่นใจมากกว่า คือที่ decibelperoxide.blogspot.com แทนนับแต่บัดนี้

                                

โดยบทสรุปเก่าที่เคยทำไว้ก็สามารถใช้งานได้ที่ Exteen นี้ได้เหมือนเดิม ส่วนการนำเสนอข้อมูลต่างๆใน Exteen ต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็น บทความ วิเคราะห์เจาะลึก ต่างๆไปตามเรื่อง

 

                            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                Decibel per – oxide